Plaza Tetuán

Microespacio 3 – II Edición Concurso Microespacios Santander

First prize / Primer premio PLAZA TETUÁN. Santander.
Hector Navarro / ARKHITEKTON
Eduardo Navarro – graphic design