Plaza Tetuán-Amaliach

Microespacio 3 – II Edición Concurso Microespacios Santander

 Primer premio PLAZA TETUÁN-AMALIACH. Santander.
Hector Navarro / ARKHITEKTON
Eduardo Navarro – graphic design