Plaza Tetuán

Microespacio 3 – II Edición Concurso Microespacios Santander First prize / Primer premio PLAZA TETUÁN. Santander.Hector Navarro / ARKHITEKTONEduardo Navarro – graphic design